Ingvallhögen

Karta till platsen

Gården Ingvallhögen har en lång och intressant historia. Den anlades år 1800 (eller 1805, det finns olika uppgifter) av Ole Olsen Brenna från Vestby i Trysil. Han flydde hit till Sverige tillsammans med sin fru efter att ha dödat sin bror.Ett av de första namnen som dyker upp är Ingvall Mattias Persson (född 14/11 1841) som var en mycket duktig smed. Hans far Per Benjaminsson (född 1812) var från Långstrand vid Transtrand och hans mor Berte Paulsdotter kom från Trysil (Nordby i Nes). De gifte sig 1840 och bodde en tid i Nerivollen. 1847 övertog de Ingvallhögen från de tidigare ägarna som inte hade fått några barn (troligen Ole Olsen Brenna).

Ingvall Mattias övertog i sin tur gården antingen då hans far dog 1872 (i lungsot) eller tidigare då fadern blev sjuk. Samma år, 1872, gifte sig Mattias med Karolina Olsdotter-Haugen (från Östigarn, Lutnes), född 7/10 1843. De fick minst 7 barn varav ett par av dem dog strax efter födseln. Tre av döttrarna var födda 1876 - 1895.

Han var inte bara en duktig smed utan han var även mekaniskt begåvad och byggde flera vattensågar i både Trysil och Lima-trakten. Den största sågen byggde han i Rörbäcksnäs där en äldre liten vattensåg i Lilla Tandån byggdes om till en modern cirkelsåg. Troligen är det sågen nära Bläströset som avses.

Ingvall Mattias var även den första i socknen som hade en cykel. Han byggde den i trä och egensmidda delar. Dessutom lär han ha uppfunnit en slags skarcykel som användes när skaren bar på vårvintern. Prestationerna blir än mer anmärkningsvärda om man betänker att han vart helt självlärd. Ingvall Mattias avled 1912.

Andra namn som har nämnts är Lise Mattisdatter (1830-1923) från Nerivollen, Bustad och Mattis Andersson Lutuheden från Lima som den 4 juli 1850 fick dottern Marthe. Dottern bodde på Ingvallhögen 1865 då hon konfirmerades i Trysil.

Strax norr om gården ligger ett ungefär 2 hektar stort geologiskt intressant område. Här finns flera gamla stenbrott där man bröt ljus, rödlätt kvartsitsandsten som är rik på böljeslagsmärken (rester av vågformationer från den tid då sanden låg under havsytan). Området hittar du om du följer stigen från informationstavlan som är uppsatt NV om gården.

Källor:
Lima och Transtrand - ur två socknars historia del 1.
Trysil-Boka bind V
Peter Sohtell
Bernt HellbergStefan Nicolaisen
Skriven 2015-12-21

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!