Ojojoj - vad händer

 

Här har det inte skrivits något på länge...

Det beror inte på ointresse utan snarare på lite tidsbrist.

Hemsidan togs ner under ett par veckor under september och oktober pga problem att få bort inaktuell och felaktig info från sökmotorerna. Ett både intressant och tidsödande arbete.

Dessutom har jag haft problem med att mina gamla sidor har varit inlänkade och i något fall även direktkopierat in på andras hemsidor. Då blir det svårt att hålla infon korrekt.

Kul att en del uppskattar det arbete som läggs ner, fast man kunde låta bli att sno utan att fråga, eller hur? Det som kvarstår där är att aktivera alla artiklar men jag ska gå igenom dem vartefter och även skriva en hel del nytt.

Böckerna då?

Ja, de två om Sälen-Trysil som jag har skrivit hittills, där tuffar det på. Den lila boken är nästan slutsåld trots den bitvis dåliga kvaliteten på trycket. Funderar för fullt om jag ska trycka en ny upplaga med riktigt bra tryck eller ej.

De planerade böckerna om riksgränsens historia och om Ljørdalen har stött på ett lite oväntat hinder. Efter en dom nyligen i Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige så är all form av fotografering från drönare där allmänheten har tillträde nu förbjuden. Det går ej att söka dispens eller ens ett riktat tillstånd för bilder i ett avgränsat område med bilder vid gränsen, utan byggnader, tomter eller människor. Planen var att även ha med naturvyer och översiktsbilder vid t.ex vissa gränsrösen. I Norge är det dock godkänt och jag har haft kontakt med NST som har lämnat godkännande.

Alltså...

Därför funderar jag nu på nästa steg och i vilken ordning och ambitionsnivå som jag ska ha med böckerna. Kanske blir det så att bokskrivandet får stå tillbaka ett tag tills det har klarnat och lagstiftningen har kommit ikapp. Enligt uppgift kommer ett nytt lagförslag sommaren .

Så ja, det är bra att man stävjar okynnesflygande och filmande/fotograferande av personer mm som kan inkräkta på en personlig nivå. Samtidigt så kan man just nu inte utföra t.ex takbesiktning av sitt eget tak eller så kan man inte fotografera i naturen på allmän plats där ingen påverkas negativt.

...to be continued... ;)

Skrivet av Stefan 2016-11-01

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!