Faksefjell

 

Vägbeskrivning

Den här turen är ju egentligen lite utanför Sälenfjällen men ändå så nära att jag tycker att den skall vara med. Ta bilen mot Stöten och sväng sedan mot Støa på väg 25. Några hundra meter efter gränsövergången så kommer en avtagsväg åt höger, skyltat Støa Fellesbeite. Här skall vi svänga och vi följer vägen i två kilometer och får fina vyer över ängarna längs foten av Faksefjell tills vi finner en avtagsväg åt höger.

Ledstarten någon kilometer norr om tjärnen Asploken
Ledstarten någon kilometer norr om tjärnen Asploken

Leden uppöver kalhygget
Leden uppöver kalhygget

Vägen leder nu uppför berget och vi passerar en liten tjärn och efter några hundra meter finner vi en liten stuga på höger hand i en högerkurva. Här parkerar vi bilen på den lilla parkeringsfickan. Gå upp mot stugan så finner du leden efter några få meter, skyltat.

Det är dock enbart den första markeringen som finns kvar av den ursprungliga stigen. Skogen kalhöggs 2014 på en sträcka av cirka 700-800 meter och alla spår av stig och markeringar var borta. Nu har leden förtjänstfullt märkts upp igen av Støa Grendelag och går åter i nordvästlig riktning uppför sluttningen.

Efter cirka 500 meter stöter vi på en intressant spolränna från istiden (en markant meanderformad dal) och stigen går ungefär 30 meter öster om denna dal. Här och var finner vi myrstackar, svampar intressanta stubbar och mycket mer.

Måsavelta
Måsavelta

Måsavegen - Måsavelta

Nu följer vi den blåmarkerade och lättgångna skogsstigen uppför Faksefjells sluttning. Efter cirka 500 meter så ser vi en märklig dalgång på vänster sida som slingrar sig nerför sluttningen. Med största sannolikhet bildad vid den senaste istiden. Leden fortsätter oförtrutet uppför genom den vackra skogen tills vi kommer fram till Måsavelta. Platsen är utmärkt med en skylt och på trädet bredvid finns ett par gamla fästen för att binda hästar med.

Måsavelta - Grunnfossgnollen

Efter en kort men välförtjänt rast så fortsätter vi på den blåmarkerade leden uppför. Plötsligt försvinner den blåmarkerade ledmärkningen och vi kommer ut i öppnare terräng. Men, framförallt blir det mer svårgånget eftersom det dels blir brantare och dels hamnar vi på vissa sträckor i blockterräng.

Ju högre upp vi kommer desto bättre utsikt och snart är vi uppe och får en härlig utsikt. Blockterrängen fortsätter och blir bitvis rätt så bökig att gå i. Är du här när det är dimma, regn eller låga moln så råder jag till stor försiktighet eftersom stenarna blir mycket hala.

Toppen av Grunnfossgnollen. Här finns det många rösen...
Toppen av Grunnfossgnollen. Här finns det många rösen...

Vi rör oss hela tiden åt höger upp på Grunnfossgnollens topp som är utmärkt med många små rösen och två fasta märken. Högsta punkten är på 792 meter över havet. Här finns det många bra sittplatser och utsikten är läcker. Tyvärr är dock berget ibland omslutet av moln. Passa gärna på att kika runt i olika riktningar för att få fina vyer.

Grunnfossgnollen - Hammarsjøskaftet

Nu går vi tillbaka samma väg som vi kom men i sadeln mellan topparna fortsätter vi upp på Hammarsjøskaftet. Vägvalet är fritt och blockterrängen fortsätter hela vägen upp till den högsta punkten. Vi ser även den ravin som vi ska ner i på andra sidan toppen, se nedan.

Hammarsjøskaftet
Hammarsjøskaftet

Hammarsjøskaftet - Måsavegen

Från toppen tar vi oss snett ner till riksgränsen tills vi ser den tydliga ravinliknande dalen framför oss. Här är den ganska grund och kallas för Hammarsjöskåra. Det är en så kallas spolränna från den senaste istiden. Inlandsisen började att smälta västerifrån och där det fanns sprickor i isen pressades vattnet med väldig kraft västerut.

Vi ser till att hålla höjd på den södra sidan av ravinen. Det är inte helt lätt att gå här. Visserligen finns det djurstigar men det är inte helt lätt att följa dem men vi försöker att hitta den lättaste vägen. Faksbekken hjälper oss på traven.

Under några stora sk bugranar så finner vi Hamna som användes som övernattningsställe av både mossplockare och jägare förr i tiden. Nu blir det även lättare att gå eftersom leden är blåmarkerad vidare.

Faksefjell från SV
Faksefjell från SV

Snart finner vi även en skogsbilväg som vi följer. Den kommer fram till en T-korsning och vi viker åt vänster. Efter en dryg kilometer är vi tillbaka vid vandringens utgångspunkt.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


8 km

Höjdskillnad


+ 320, - 320

Karta


Länk till karta över leden >>

Tips!

Tidigare var mossa en viktig del av kreatursfodret vintertid och det var vanligt att folk plockade mossa till husdjuren ända fram till 1945. Mossan plockades på hösten medan den var fuktig så att den kunde frysa samman till stora klumpar och fraktas ner till dalen under vintern. Mossan lagrades då vid platsen Måsavelta.