Grundforsen - Grensvegen

 

En kort och trevlig tur med mycket att se som kan byggas på med en längre rundtur. Vi startar i Grundforsen vid Stöten Camping och går norrut mot byn. Efter 800 meter kommer en skogsbilväg på vänster hand, den tar vi.

Det går lätt uppför i ett par hundra meter till ett nytt vägskilje. Här tar vi till höger och följer skogsbilvägen tills den tar slut, cirka 300 meter längre upp.

Ovanför oss tornar Grunnfossgnollen upp sig och vi håller rakt västlig riktning över hygget fram till gränsen som bara ligger ytterligare 300 meter längre bort. På andra sidan gränsgatan hittar vi en skogsbilväg som kallas Grensvegen. Kommer vi fram uppe vid vändplanen hör vi kanske ett konstigt ljud från en aktiv biplats och här finns även en skylt som visar platsen för ”Koja ved grensa”, en skogsarbetarkoja som flyttades till Grundforsen på 1950-talet.

Minnesplatsen Pers-sten ett par hundra meter söder om vändplanen på Grensvegen
Minnesplatsen Pers-sten ett par hundra meter söder om vändplanen på Grensvegen

Trädet som föll över Per är bevarat och ett minnesmärke i sig
Trädet som föll över Per är bevarat och ett minnesmärke i sig

Vi följer skogsbilvägen åt vänster fram till en minnessten efter Per P Grundforsen som dog av ett fallande träd under vedhuggning 1871. Trädet är bevarat och fredat. Här blir man gärna stående en stund för att läsa all information eller varför inte lite kontemplation på bänken med varmt kaffe i muggen.

Bjønntallen - augusti 2016
Bjønntallen - augusti 2016

Bjønntallen

Vi fortsätter söderut längs grusvägen och kan göra en avstickare på ett par hundra meter upp till Bjønntallen. En skylt visar riktningen åt nordväst. Det är mycket lättgånget uppför sluttningen och vi ska gå ända upp till kanten av kalhygget, där finns tallen. Här sköt Olaf O Flermoen en hanbjörn 1961 som nu finns på biblioteket i Trysil.

Det är en trivsam vandring där man har en vag känsla av att älgen eller björnen smyger undan för oss men ändå håller sig i närheten.

Väl tillbaka nere på grusvägen fortsätter vi söderut tills vägen gör en liten svacka framför oss där skogen tätnar vid två bäckar. Mellan dem finns ett gammalt timmeravlägg men då har vi gått lite för långt.

Innan den första bäcken ska vi vika vänster och gå rakt österut genom den påtagligt öppna och ljusa skogen. Området kallas för Blanktallmyra efter de blanka stammarna. Vi håller rakt ostlig riktning mot gränsen med bäcken på vår högra sida.

En markant ås pockar på uppmärksamhet borta vid gränsen och vi får en knixig passage i gränsgatan över bäcken och brant uppför åsen till dess krön. Nu ser vi Stöten Camping på andra sidan hygget, cirka 200 meter bort. Vi väljer den lättaste vägen iden södra kanten av myren tillbaka till campingen igen.

Berguvkjølen
Berguvkjølen

Alternativ led

Efter bäckarna Rysjøvoldkjella (på en del kartor) kan vi med fördel fortsätta hela vägen ner till Østsivegen vid Ljøra. På vänster hand passerar vi bland annat kartans Bergulvkjølen vilket är det lokala namnet för berguv eller hubro på norska. Uttalas med tjockt L. Detta är en rejält blöt myr som är mycket svår att korsa.

Vid Østsivegen viker vi av till vänster den korta biten fram till bron över Ljøra. Passa på att kika på stenen som visar de tre årtalen för broarna över Ljøra. Den missar man lätt om man passerar med bil.

Här viker vi återigen av åt vänster och följer riksväg 25 fram till gränsen och den avslutande sträckan fram till campingen.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


4 km (längre alternativet 7 km)

Höjdskillnad


+ 120, - 120

Karta


Länk till karta över leden >>