Kläppenskjulet - Tandådalen

 Om vi står så att vi har Kläppenskjulet till höger om oss så har vi tre vägar att välja på. Vi väljer den 'rakt fram'. Kungsleden fortsätter norrut uppför och så finns den alternativa leden söder om Myrflodammen, se nedan.

Myrpassagen cirka 300 m väster om Kläppenskjulet, juni 2013
Myrpassagen cirka 300 m väster om Kläppenskjulet, juni 2013

Den första biten från Kläppenskjulet går genom skog men efter drygt 300 meter når vi en myr som kan vara rejält blöt som vi ska korsa, även om det är en kort passage. Spängerna är dock lite tveksamma just nu så stövlar är ett måste. Väl över går den lättgångna stigen genom skogen och börjar sjunka utför ner mot Myrflodammens östra ände.

Myrflodammen från öster, juni 2013
Myrflodammen från öster, juni 2013

Nere vid Myrflodammen går vi över en bro och det är i mitt tycke synnerligen idylliskt här där stigen gör lite krumbukter. Så kommer vi runt en krök och får hela den härliga vyn över vattnet. Fantastiskt!

Stigen följer nu Myrflodammen hela vägen fram till själva dammbron. Det är lättgånget men här och var kan det vara lite lerigt och blött. En del spänger hjälper oss på vägen. Vyn över sjön är härlig och det blir lätt ett stopp bara för att betrakta och kanske ta ett foto till...

Några rejält kraftiga tallar förkunnar att vi närmar oss dammbron som dyker fram hastigt när vi lämnar skogen. Raststugan är renoverad och trivsam att ta en rast i om vädret är sämre.

Myrflodammen från väster
Myrflodammen från väster, juli 2013

Raststugan vid Myrflodammen, juli 2013
Raststugan vid Myrflodammen, juli 2013

Myrflodammen - Tandådalen

Vi fortsätter upp till vändplanen och följer grusvägen drygt 1,5 kilometer söderut, förbi parkeringen och ner mot de första fritidshusen. Här vid Flatfjällsvägen föreslår jag att vi lämnar grusvägen precis innan korsningen och följer stigen åt höger. Här har det byggts en del och det är ett sammelsurium av stigar åt alla håll. Jag föreslår att vi följer stigen cirka 200 meter fram till de blå husen.

Därefter följer vi Jossivägen hela vägen tills den stöter på Gilleråsvägen. Här svänger vi höger och följer den fram till fjällvägen mittemot Caravan Club. Nu är det bara ett par hundra meter åt höger så når vi rondellen i Tandådalen.

Förut har jag gått och beskrivit en vandringsled genom området som var spångad till stora delar. Trots det var det väldigt blött att gå och eftersom det har byggts en hel del så är det helt enkelt enklast att följa vägarna.

Alternativ led     Kläppenskjulet - Myrflodammen

När vi står vid Kläppenskjulet kan vi även välja en alternativ led som går på den södra sidan om Myrflodammen. Nu väljer vi stigen åt vänster och stigen går lätt utför över en liten bäck ner till ett myrområde.

Området är rejält sankt med ett flertal myrar och vi får ta det försiktigt för att gå så torrskodda som möjligt, det är lätt att fastna. Det är ingen idé att följa ledkryssen.

Snart dyker dock Myrflodammen upp till höger om oss där vi ser hela vägen bort till dammbron och raststugan. Efter ett andra myrparti belönas vi med en lättgången stig där leden söker sig mot sjöns sydvästra ände.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


9 km

Höjdskillnad


+ 40, - 40

Karta


Länk till karta över leden >>

Tips

Båda lederna strax efter Kläppenskjulet passerar över ett flertal myrar och båda vägarna kan vara bökiga att gå om man följer ledkryssen för det är lätt att fastna med stövlarna om det har regnat en längre tid.

Skulle du fastna är det lättast om du får hjälp av din kamrat att hålla balansen. Tänk på att det är lättare att få stöveln att släppa om du rör dig framåt medan fotbladet 'spärrar vägen' om du försöker gå bakåt.

Vandring med barn

För oss som har barn så kan jag rekommendera att ta turen från parkeringen vid Myrflodammen och följa den norra vägen bort mot dammens slut, lite beroende på lust och ork. Stigen är lätt att gå hela vägen fram tills det börjar gå uppför i skogen. För små barn avråder jag från passagen över myren strax innan Kläppenskjulet...