Klövjestigen (Rörbäcksnäs - Kinnvallsjösätra - Hammarsbyn)

 Från Rörbäcksnäs kan vi välja den så kallade Klövjestigen som är en gammal färdväg mellan Norge och Hammarsbyn. I den här beskrivningen så startar vi i Rörbäcksnäs men det går självfallet lika bra att gå åt andra hållet.

Vi startar som sagt i Rörbäcksnäs och följer den asfalterade vägen mot Torgåsmon. Vi passerar några småvägar mot Medskogen på höger hand och har snart lämnat bebyggelsen bakom oss. Efter en dryg kilometer, i en svag vänsterkurva viker leden av åt höger i en liten fyrvägskorsning. Leden är markerad med orange färgkluttar på träd och i vissa fall stenar. Här finns dessutom en skylt med texten Klövjestigen - Torgåsmon.

Från leden strax väster om Vallsjön
Från leden strax väster om Vallsjön

Vi följer grusvägen lite svagt uppför samtidigt som Sittån forsar bredvid oss och som växer till sig efter hand. Leden höjer sig och går på toppen av en märkligt formad ås där vitmossan dominerar. Nedanför oss till vänster ligger Rörbäckstjärnen djupt nedsjunken.

När vi har tagit oss knappa två kilometer från det att vi lämnade stora vägen ser vi en bro på höger hand som leder upp en bit på bergssidan. Vi fortsätter på grusvägen som stiger och vi får här och var en del fina vyer och intressanta passager. Därefter viker det raskt utför ner mot den lilla byn Vallsjön.

Vallsjön
Vallsjön

I Vallsjön rekommenderar jag en avstickare ner mot själva sjön och gärna ett besök vid Rödsotsgravarna. Vägen slingrar sig dock mellan husen som är av blandad ålder, innan vi kommer ut på stora vägen igen som vi korsar. Leden viker därefter i östlig riktning och börjar nu stiga sakta.

Stentrollet
Stentrollet

En lite brantare stigning efter en kilometer förebådar den lilla trolska Trolltjärnen som vi passerar alldeles intill. En skogsbilväg passeras och ungefär 300 meter senare träffar vi på Stentrollet på höger hand.

Torrvedstjärn
Torrvedstjärn

Vindskyddet vid Torrvedstjärn
Vindskyddet vid Torrvedstjärn

Stigningen fortsätter uppför de s k Hällbackarna och vidare, ett ganska ansträngande parti. Inte förrän vi är uppe på Prästsäterberget flackar det ut och då börjar vi skönja Torrvedstjärnen bort i skogen. Även här så dominerar vitmossan och vi får bitvis vackra skogsvyer åt både norr och söder. Leden viker ut och går precis i kanten på tjärnen till dess södra spets där ett vindskydd ger oss en välförtjänt rast.

Kinnvallsjösätra

Efter rasten så fortsätter vi på Västra Mesbergets branta sluttning. Vi har en fin utsikt över Tandsjön med den märkliga Tandsjöeggen i mitten. Djupt under oss går bilvägen på en hylla på berget.

Staty av postiljon mellan Kråkbrickan och Kinnvallsjösätra
Staty av postiljon mellan Kråkbrickan och Kinnvallsjösätra

Leden börjar nu att sjunka och efter cirka två kilometer kommer vi ner till stora vägen igen som vi korsar. Terrängen har sedan en bit tillbaka övergått till blåbärsris och stigen är fortfarande smal och krokig. Här får vi nu genast ett motlut upp på Östra Mesberget vars krön vi passerar innan det bär av utför igen.

Ledens fortsättning mot Hammarsbyn i utkanten av Kinnvallsjösätra
Ledens fortsättning mot Hammarsbyn i utkanten av Kinnvallsjösätra

Till höger om oss skymtar Kinnvallsjön som vi skall passera norr om och på vägen så passerar vi några bäckar och några skogsbilvägar innan vi kommer fram till nästa delmål, Kinnvallsjösätra. Här fanns förut en telefonkiosk men den är numera borttagen.

Leden fortsätter på norra sidan av vägen men korsar den redan efter en kilometer då leden sakta börjar stiga uppför Norra Firiberget som vi passerar strax under "toppen".

Den här delen av Klövjestigen är ganska så händelsefattig då vi hela tiden befinner oss i skogen och stigen slingrar sig genom blåbärsriset upp och ner över kullarna. Här och var så öppnar sig dock landskapet och vi får en vacker vy mot Sälenfjällen norrut.

Strax öster om Firiberget
Strax öster om Firiberget

Sälenfjällen norrut, öster om Kinnvallsjösätra
Sälenfjällen norrut, öster om Kinnvallsjösätra

Plötsligt så träffar vi på vägen igen vid Råtjärnarna och vi går på den norra sidan en liten stund. Råtjärnarna ligger vackert vid vägen och en fin rastplats är iordningställd, främst kanske för de fiskare som kommer hit. Tillbaka på den södra sidan igen och på skrå uppför sluttningen av Tandberget, dock inte upp till toppen.

Snart sjunker leden igen och vi kommer in i mer myrlänt terräng med många mindre tjärnar och gölar, bl a Lakostjärnarna som vi passerar precis i kanten av. Här passar det bra med en liten rast igen.

Ledslutet i Hammarsbyn
Ledslutet i Hammarsbyn

Hammarsbyn - Torgåsmon

Nu är det inte särskilt långt kvar till slutmålet men vi ska ta oss nerför den norra utlöparen av Långberget innan vi slutligen kommer ner till Hammarsbyn. Klövjestigen slutar i byn vid en stor grusplan.

Härifrån är det cirka 2,5 kilometer till bron i Torgåsmon och riksväg 66 och vi går då fram till korsningen och följer sedan vägen från Rörbäcksnäs, nerför backen till vårt slutmål. Passa gärna på att kika på Fejmån vid korsningen för den har vuxit sig riktigt stor här.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


35 km

Höjdskillnad


liten

Karta


Länk till karta över leden >>

Mer info...


Varje år anordnas det också en fäbodvandring från Rörbäcksnäs respektive Hammarsbyn med mål i Kinnvallsjösätra där traditionell fäbodmat serveras vid dukade bord åt vandrarna.

Normalt sker detta den sista lördagen i juni men hör med Sälens Turistbyrå för exakta tider.