Stora Tandån - Rönningsdammen

 

En dryg kilometer efter avtagsvägen mot Lilla Moberget går en ny skogsbilväg österut som vi svänger in på. Den svänger omedelbart norrut ett par hundra meter men så kommer en till korsning åt höger. Den tar vi och följer ner tills den slutar en dryg kilometer bort vid en vändplan. Här parkerar vi.

Från vändplanen går vi i rakt sydlig riktning och håller höjd i terrängen för att undvika myrmarkerna. Det finns en äldre stig som går att följa men den är bitvis otydlig så lättaste vägen är det som gäller.

Efter en liten stund hör vi Stora Tandån genom skogsridån samtidigt som stigen blir mer och mer otydlig. Sista biten ner till floden försvinner stigen och det blir brantare. Från vändplanen och hit är det drygt 500 meter.

Här finns det en koja utmärkt på någon karta men jag och mina färdkamrater har letat förgäves. Har det ens funnits en koja eller ett rastskydd här?

Ove provar fiskelyckan i Stora Tandån vid Hundvalloset
Ove provar fiskelyckan i Stora Tandån vid Hundvalloset

Vi följer stigen i strandkanten längs Stora Tandån i riktning mot Rönningsdammen. Stigen är lättgången och går bitvis genom högt gräs och man stannar gärna till och njuter av naturen. Här finns många fina fiskeplatser och på några ställen strömmar vattnet nerför några kortare forssträckor. Förutom vattnets porlande är det oftast alldeles tyst runt oss. Vid Hundvalloset kommer Hundvalla från sydost och förenar sig med Stora Tandån.

När vi närmar oss meandersvängarna söder om Rönningsdammen blir flodfåran djupare men fortfarande är vattnet så pass klart att man ser till botten på ganska många ställen. När vi har varit här så har vi fått känslan att partiet där Stora Tandån viker rakt söderut ungefär 600 meter från stugan vid Rönningsdammen hade mest att ge fiskemässigt. Ett lugnt sel ovanför ett litet forsparti gav flera napp trots att det var mitt på dagen och lågt vattenstånd.

Stugan vid Rönningsdammen
Stugan vid Rönningsdammen

Dammbron vid Rönningsdammen


Vi fortsätter längs strandkanten genom ett lite blötare parti men så kommer stugan vid Rönningsdammen i sikte. Här finns även dammbron som vi går över och tar en paus vid stugan som är i gott skick. Stugan är dock låst men ett torrdass finns en bit bakom stugan.

För att komma tillbaka går vi över dammbron igen och fortsätter förbi det blöta partiet i strandkanten. Där Stora Tandån svänger kraftigt vänster, cirka 300 meter från dammbron viker vi höger upp på den lilla höjden och hittar vändplatsen efter cirka 200 meter.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


2,5 km

Höjdskillnad


- 20, + 20

Karta


Länk till karta över leden >>

Mer info...


Den här turen rekommenderar jag starkt om du är intresserad av fiske. Harren och öringen väntar på dig längs Stora Tandån och det finns många bra fiskeplatser.

Fiskekortet (Lima Fiskevårdsområde) köper du ex.vis på ICA i Rörbäcksnäs eller på Turistbyrån. Minimimått på öring och röding är 25 cm och för harr 30 cm.