Storfjällsgraven - Mellanfjället - Storfjället

 

Den här ledbeskrivningen är också lite speciell, främst kanske för att sträckningen går i en åtta. Men, vi får många kilometer på kalfjället, en hel del svettframkallande höjdskillnader, fina rastmöjligheter och framförallt många fina vyer och miljöer. Kort sagt, en av de absolut bästa turerna i Sälenfjällen.

Högfjällshotellet - Storfjällsgraven

Vi startar vid Högfjällshotellet och går längs den rödmarkerade Sälenringen i cirka en kilometer tills vi passerar fjällkyrkan, då vi viker in på den gulmarkerade leden åt söder märkt Hemfjällsstugan. Leden är spångad på ett flertal ställen vilket behövs då området bitvis är rejält blött.

Vy över Sälfjällstangen
Vy över Sälfjällstangen

Nu börjar stigningen och vi stretar framåt tills vi kommer till ett stigskilje. Åt vänster fortsätter leden mot Hemfjällsstugan medan vi väljer den högra, in i Storfjällsgraven. Med oss har vi också en bitvis riktigt vacker bäck och ju högre upp vi kommer, desto vackrare vyer.

När vi har gått ungefär tre kilometer sedan starten så når vi ett stigkors. Hit kommer vi att återvända på tillbakavägen men som du märker kan vi lägga upp vår tur lite som vi vill, exempelvis kan vi gå direkt mot Hemfjällsstugan härifrån.

Storfjällsgraven
Storfjällsgraven

Vi fortsätter framåt i sydlig riktning och når efter en dryg kilometer fram till Storfjällsgraven, en stuga uppförd på 50-talet. Här finns det tidvis servering sommartid. Platsen ligger läckert mellan Storfjället och Mellanfjället och man vill ogärna flytta sig härifrån.

Bäcken som rinner söderut från Storfjällsgraven
Bäcken som rinner söderut från Storfjällsgraven

Storfjällsgraven - Hemfjällsstugan

När vi har lyckats ta oss upp i stående så fortsätter vi söderut i den utförslöpa som börjar här. Vyn söderut är underbar med fjärrsyn långt ner mot trakterna kring Malung. Dalen blir allt djupare men plötsligt efter knappt två kilometer viker leden tvärt åt vänster och följer fjällsidan i ostlig riktning mot Hemfjällsstugan. Om vi vill så kan vi vika ner mot Mellanfjällsstugan här men då får vi en ganska brant uppstigning mot Hemfjällsstugan igen.

En ganska flack etapp för oss nu in i nästa dal mellan Mellanfjället och Hemfjället mot Hemfjällsstugan som är synlig från långt håll. Här finns en servering i den stora byggnaden, varav det största rummet rymmer cirka 40 personer. Öppet vintertid. Mittemot ligger den öppna lilla raststugan som har hjälptelefon.

Raststugan vid Hemfjällsstugan
Raststugan vid Hemfjällsstugan

Mellanfjället

Det här är en riktig knutpunkt i den södra delen av Sälenfjällen och vi väljer nu den gulmarkerade leden åt nordväst, upp mot Mellanfjällets topp. Stigningen är brant, knappt 100 höjdmeter uppför men vi får en än bättre utsikt åt många håll. Nedanför oss åt väster har vi Storfjällsgraven som vi nyss har vandrat igenom och vi ser det långsträckta Storfjället framför oss med stigen väl synlig på fjällsidan.

Ledskiljet i Storfjällsgraven
Ledskiljet i Storfjällsgraven

Storfjället

Först ska vi dock ner i Storfjällsgraven igen vid ovannämnda stigskilje och därefter upp för den sugande stigningen mot Storfjällets topp som dock planar ut ju högre vi kommer.

Från toppen har vi en härlig vy över Sälenfjällen och vi ser början på Kungsleden hur den sträcker sig uppför Köarskarsfjället mot N. Här uppe finns också ett antal mindre tjärnar som vi passerar under den flacka vandringen mot liftarna på Storfjällets nordvästra del.

Utsikten från Storfjället norrut
Utsikten från Storfjället norrut

En härlig vandring avslutas sedan med stigen vid skidliften ner mot Högfjällshotellet och den välförtjänta ölen som ett lockande mål.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


12,5 km

Höjdskillnad


+ 300, - 300

Karta


Länk till karta över leden >>