Kvillkojan - Hemfjällstangen

 

Kvillkojan - Vålbrändan

Leden går nu i en rakt sydlig riktning ner mot Vålbrändan. Terrängen är i stort sett flack och rik på myrar. Håll utkik till vänster (österut) vid stolpe 607 så ser du stigen som leder till resterna (några gamla grunder) av Nysäterns f.d. fäbod som ligger på en moränås. Fäboden är en fast fornlämning.

Vålbrändan
Raststugan vid Vålbrändan

Vi fortsätter på den nu helt flacka leden där några spänger hjälper oss över några blöta passager. Leden och stigen går här ifrån varandra på vissa sträckningar men de går snart ihop igen. Plötsligt kommer leden ut ur skogen och vi kommer fram till Vålbrändans fäbod. Raststugan finns omedelbart till vänster om oss och är av den mindre typen. Här finns kamin och en hjälptelefon. Bredvid finns en liten stuga med ved och räddningspulka.

Vy över Mossakalen
Vy över Mossakalen

Vålbrändan - Mellanfjällsstugan

I NV ser du Hundfjällets hjässa skymta genom skogen medan Mossakalen höjer sig över skogen i Ö. Leden fortsätter nu rakt österut mot Mossakalens branta sida. Det är lättgånget med spänger och broar här och var.

Hängmyr ungefär halvvägs mellan Vålbrändan och Mornässäterstugan. Mossakalen i bakgrunden
Hängmyr ungefär halvvägs mellan Vålbrändan och Mornässäterstugan. Mossakalen i bakgrunden

Hängmyr cirka en kilometer väster om Mornässäterstugan. Mossakalen i bakgrunden
Hängmyr cirka en kilometer väster om Mornässäterstugan. Mossakalen i bakgrunden

Det går sakta uppför men inte så att det märks. Däremot passerar vi ett flertal hängmyrar som lutar åt vårt håll så det kan vara rejält blött att passera på spängerna. Stövlar eller kängor rekommenderas. På många ställen finns intressanta träd som har skruvat sig. Går man försiktigt så brukar man kunna komma skogsfåglarna nära, framförallt brukar man hitta spillning på spängerna.

Det finns självfallet älg här men trots att vi har gått försiktigt har vi inte lyckats se någon än. Jag lovar, de har full koll på oss och finns nära.

Fyra kilometer från Vålbrändan finns dock Mornässäterstugan som ett välkommet avbrott. Denna raststuga är av den lilla typen och saknar både kamin och hjälptelefon. Bakom stugan går en stig upp mot Mossakalens topp och som kan ge en fin men ansträngande rundtur tillbaka till exempelvis Vålbrändan. Se Mossakalen >>.

Mornässäterstugan
Mornässäterstugan

Nu fortsätter vi runt Mossakalens sydsluttning. Det börjar stiga mer uppför men det är fortfarande lätt att gå. Efter den första bäcken från Mossakalgraven kommer vi ut på ett öppnare flackt parti. Här delar sig leden mot vindskyddet i Mossakalsgraven, se Mossakalen >>. Vi fortsätter dock rakt fram och passerar den andra bäcken från Mossakalgraven på en bro.

Det fortsätter att stiga uppför men så kommer vi över krönet och ner i den här ganska grunda delen av Storfjällsgraven där vi passerar bäcken på nästa bro. Som man kan vänta går det uppför igen ur dalen men efter cirka 100 meter så kommer vi ut på öppet fjäll och vi får en fin vy upp mot bland annat Storfjällsgraven.

Efter en kilometer kommer vi in i ett lite blötare område och ett skogsparti gömmer Mellanfjällsstugan (kamin) som plötsligt dyker upp. Härifrån kan man göra mängder av turer i olika riktningar. Mellanfjällsstugan
Mellanfjällsstugan

Mellanfjällsstugan - Hemfjällstangen

Nu viker vi söderut över två bäckar där en mindre bro hjälper oss och vi kommer strax ut ur skogen. Här får vi en fin vy över Gammalsätersfjället.

Vy söderut en kilometer söder om Mellanfjällsstugan
Vy söderut en kilometer söder om Mellanfjällsstugan

Vy norrut halvvägs mellan Mellanfjällsstugan och Hemfjällstangen
Vy norrut halvvägs mellan Mellanfjällsstugan och Hemfjällstangen

Leden är går nu längs spänger långa sträckor. Det går uppför och ofta är det spikrakt men inte så att man egentligen tänker på det. Vi har en härlig vy ute på fjället åt alla håll och ofta möter man andra vandrare. Är vi här under rätt årstid finns det gott om hjortron i myrarna bredvid leden.

Vy mot norr en kilometer norr om Hemfjällstangen
Vy mot norr en kilometer norr om Hemfjällstangen

När vi börjar närma oss Hemfjällstangen behöver vi vara lite försiktiga vid en spång som är riktigt vinglig om man är flera som är ute och går. Snart är vi nere i Hemfjällstangens fritidsby. Här finns ett rastskydd där man kan ta igen sig. Det är dock enbart 100 meter kvar till bilvägen.

Hemfjällstangen
Gapskjulet vid Hemfjällstangen

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


13 km

Höjdskillnad


+ 180

Karta


Länk till karta över leden >>

Om Vålbrändan


Vålbrändans fäbod ligger mitt i övergången mellan fjällsluttning och myrområden. Här brukar det oftast vara varmare än nere i dalen trots att vi befinner oss på 540 meters höjd. Fäboden har nyligen köpts av hembygdsföreningen.