Mossakalen

 Sydväst om Storfjället finner vi ett sällan besökt mål, Mossakalen. Namnet kommer från likheten med de ställningar, 'måssåkalar', där renlaven stackades våt på hösten för att sedan fraktas hem frusen, på vinterföret.

Mossakalen och Mossakalsgraven från Östra Kalven
Mossakalen och Mossakalsgraven från Östra Kalven

Berget har från söder en karaktäristisk skogsrand. Närmast upp till toppen är det om vi viker av norrut där leden mellan Kvillkojan och Mellanfjällsstugan går närmast fjällfoten. Här finns det två vägar att välja på.

Mossakalens topp

Enklast att nå toppen är att följa stigen som börjar precis bakom Mornässäterstugan. Först går den ut på ett gammalt skogshygge och därefter in i skogen på andra sidan. Här blir det lite brantare men efter en stund så öppnar sig skogen och det blir lite enklare att gå.

Har vi tur hittar vi en viltstig uppe i branten och som fortsätter norrut över fjällheden men annars får vi söka oss vår väg själva uppför berget i nordvästlig riktning. Det är är relativt lättgånget och härlig utsikt åt alla håll.

Uppe på toppen har vi en fin utsikt åt nästan alla håll, kanske främst över skogslandet i söder och väster och vi ser Vålbrändans fäbod skymta en bit bort, nedanför oss. Här uppe är det lättgånget och det känns som att man är rejält avsides ute i vildmarken.

Mossakalen från SV
Mossakalen och Mossakalsgraven från Vålbrändan

Ner tar vi oss lämpligen samma väg tillbaka till leden igen. På vissa kartor finns det 'stigar' utritade men de är mest egna vägval och svåra att gå. Ett alternativ skulle kunna vara att gå på kompass i nordvästlig riktning ner mot Sälsvalla och så följa bäcken på den södra sidan ner mot Vålbrändan. Det finns dock en myr som måste passeras.

Ett alternativ som jag har sett är att från toppen gå i rak riktning mot Vålbrändan. Det är rejält brant och tät skog bitvis men det är ett kortare alternativ och lite flackare. Framförallt är skogen mer öppen längre ner och vi når Sälenringen enklare. De här två varianterna från toppen har jag inte gått själv och jag misstänker att de (framförallt via Sälsvalla) är riktigt bökiga att vandra. Om någon har gått här så får ni gärna berätta.

Ledskiljet mot Mossakalsgraven från Sälenringen
Ledskiljet mot Mossakalsgraven från Sälenringen

Mossakalsgraven

En mycket trevlig tur är att fortsätta längs Sälenringen >> från Mornässäterstugan österut en dryg kilometer till ett ledskilje. Här går det ganska många skoterleder men vi håller åt vänster och följer en lättgången stig uppför.

Ledskiljet mot Mossakalsgraven efter Arvkällan
Ledskiljet mot Mossakalsgraven efter Arvkällan

Efter några hundra meter passerar vi Arvkällan på en liten bro. Därefter får vi ett blötare parti på knappt hundra meter fram till nästa ledskilje. Här viker vi vänster igen och det är skyltat 'Mossokaln vindskydd'.

Nu går det uppför igen. Inte särskilt brant men ett lite segt motlut. Stigen är lätt att följa och efter cirka en kilometer kommer vi fram till vindskyddet i botten av Mossakalsgraven. Detta vindskydd är populärt och restes hösten 2017. Det finns ett torrdass i närheten.

Södra vindskyddet i Mossakalsgraven
Södra vindskyddet i Mossakalsgraven

Mossakalsgraven norrut
Mossakalsgraven norrut

Att gå i dalbotten är ganska bökigt. Det är blött, myrar, blockterräng och så går den underjordiska bäcken här och var. Men det går. Då rekommenderar jag hellre att gå en bit upp på fjällsidan, antingen på Mossakalen eller på Storfjället. Storfjället är lätt att gå på med rishedar men en hel del raviner gör att man blir ganska mör i benen så ju högre upp man går desto enklare.

Mossakalen från Storfjället
Mossakalen från Storfjället

Norra Mossakalsgraven åt söder. Foto: Anna Eriksson
Mossakalen från Storfjället. Foto: Anna Eriksson

Norra vindskyddet i Mossakalsgraven. Foto: Anna Eriksson
Norra vindskyddet i Mossakalsgraven. Foto: Anna Eriksson

I den norra delen av dalen finns ett till vindskydd som är äldre och det går en skoterled hit på vintern från Storfjället. Jag misstänker starkt att det är ganska få som vandrar hit på sommaren. Själv har jag det på min bucket list. Det är ungefär två kilometer mellan de två vindskydden men det känns betydligt längre att gå. Det norra vindskyddet ligger nere vid en myr ungefär rakt nedanför toppen på Mossakalen.

Tillbaka tar vi normalt samma väg såvida inte du känner för att gå obanat via Sälsvalla mot Vålbrändan.

Obs!

Mossakalen är brant och lavinfarlig främst i den norra delen samtidigt som det är ett väldigt populärt utflyktsmål med skoter på vintern. Många av träden i Mossakalsgravens västra sluttning har snöbrottsskador. Likadant är det på Mossakalens SV-sluttning.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


9 km

Höjdskillnad


+ 250, - 250

Karta


Länk till karta över leden >>

Tips!


Har du tid kan du leta upp en trädristning som finns här sedan fäbodtiden. Ristningen finns längs en gammal färdväg som går tätt intill dagens led vid Mossakalens SO-sluttning. Denna ristning har texten ELS (möjligen Erik LarsSon) HÖR HERREN WARE MED MIG PÅ WÄGEN I ÅR 1804. Dessutom finns initialerna APD inristade bredvid.