Närfjällsstugan - Skogsäterstugan

 

Ledskiljet vid toppen på Stor-Närfjället
Ledskiljet vid toppen på Stor-Närfjället

Från Närfjällsstugan tar vi oss uppför den jämna stigningen mot Stor-Närfjällets topp. Leden är lättgången och utsikten norrut är utmärkt vid bra väder. Efter cirka två kilometers vandring uppför når vi toppröset och belönas med en utmärkt utsikt åt alla håll. Härifrån utgår även en alternativ led, se nedan.

Vi följer dock leden utför åt SV där lutningen tilltar en bit ner. Här är utsikten strålande och vi ser många mil bort. Leden är lättgången och efter ett tag så dyker Saldalskojan på höger hand. Här finns kamin och två britsar. Dessutom finns några grillplatser och utedass.

Saldalskojan
Saldalskojan. Foto: Tommy Persson

Nu befinner vi oss i kanten av det s.k. Hjärtat som ligger åt Saldalen till. Hjärtat består av ett antal sprickdalar som ger området runt Saldalens norra mynning ett vilt intryck. Vi kan om vi vill också vika av och följa Saldalen >> härifrån. Några småtjärnar ligger här och var i terrängen men vi fortsätter på leden med Lill-Närfjällets vänliga norra sida parallellt med oss till vänster.

Snart når vi skogen och strax passerar vi N Saldalsbäcken första gången och med stövlar på så går det lätt över. Nu följer ett lite knixigt parti med höga träd nära inpå men vi når strax nästa passage över bäcken, denna gång på en bro. Leden stiger en aning och följs av ett flackt parti med mycket vitmossa omkring oss. Snart är det dock dags för den ganska branta nedstigningen mot Närsjön och lutningen tilltar efter hand. Här och var hör vi hur N Saldalsbäcken forsar lite på avstånd men så viker stigen skarpt vänster och vi är strax framme vid den sista passagen. Här finns en bro men några meter ovanför bron kan vi vada över och samtidigt dricka oss otörstiga i det klara, goda vattnet.

Närsjön i oktober 2000
Närsjön i oktober 2000

Leden fortsätter utför, flackar ut och blir betydligt blötare. Några spänger hjälper oss över de värsta partierna men här kan det vara rejält sumpigt på sina ställen. Till slut är vi nere vid stolpe 831 där en liten rastplats och två torrdass finns. Är det varmt kan kanske ett välförtjänt bad i Närsjön vara intressant. Då följer vi bara bilvägen åt vänster i cirka 150 meter till badplatsen.

Tillbaks till allvaret igen (vandringen alltså), där leden fortsätter vidare ovanför fritidshusen vid Närsjön på en ganska torr och stenig stig. Någon enstaka spång passeras och vi når strax stora vägen mellan Sälen och Rörbäcksnäs vid Tandådalstjärn. Marken är bitvis sank på slutet.

Tandådalstjärn
Tandådalstjärn

Vi går över vägen och därefter passeras bron över Stora Tandån. Här kan vi stanna till ett tag och se resterna efter den s.k. Stordammen, (se under kuriosa). Området är flackt med mycket mossa och rikt på myrar. Utloppet från Hundfjällskölen i Stora Tandån bildar här ett litet fint fall.

Leden strax innan Hundfjällskölen
Leden strax innan Hundfjällskölen

Strax kommer vi till ett nytt ledskilje. Går vi åt vänster hamnar vi vid Hundfjällets skidanläggning men vi väljer höger och drar oss runt Hundfjällets fot. Området har också ett flertal mer eller mindre vattenfyllda sänkor, de s.k. Vackerlokarna.

Vid Vackerlokhedens flacka tallskogsdominerade område kommer vi ut på en skogsbilväg som vi följer i cirka två kilometer. Utsikten blir bättre och bättre ju längre vi kommer och där vi har en vidsträckt vy västerut.

Den sista stigningen upp mot Skogsäterstugan
Den sista stigningen upp mot Skogsäterstugan 2008

Leden viker därefter åt vänster och vi påbörjar stigningen uppför Hundfjället men vi behöver inte gå långt förrän vi når Skogsäterstugan. Här finns både kamin och hjälptelefon. Vatten finns ungefär 200 meter från stugan. Skyltat.

Skogsäterstugan
Skogsäterstugan 1998

Alternativ led till Tandåliden

En alternativ led utgår från Stor-Närfjällets topp. Den går direkt söderut från toppröset och vi följer de gula ledkryssen utför den relativt flacka sydsluttningen som dock tilltar och blir som brantast i övergången till skogslandet. En mycker vacker vandring som rekommenderas!

Här dominerar hedtallskog och på marken finner vi främst ljung och bärris. Vi håller oss på den västra sidan om Närfjällsgravarna och kommer efter en stund ner i Orrlidens fritidsområde. Härifrån tar vi oss via bilvägar till Tandådalen.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


14 km

Höjdskillnad


+ 180, - 380

Karta


Länk till karta över leden >>

Övrig info

När vi ändå är vid Närsjön så bör vi också titta på den gamla kvarnen, Näråkvarn, som ligger alldeles i närheten och som är väl värd ett besök. För att hitta denna följer vi bilvägen åt höger (västerut). 40 meter innan kraftledningen som korsar vägen, vid en vit björk, finns en otydlig stig åt höger. Den följer vi i cirka 100 meter (på västra sidan av Närån) och vi är strax framme.Stordammen låg strax nedanför sammanflödet av Södra Saldalsbäcken och Stora Tandån och byggdes för flottningen under de första timmeravverkningarna i området. 1860 fyllde man upp dammen första gången men dammen klarade inte att motstå vattentrycket utan bröts igenom. Det berättas att vattnet delvis bröt en ny fåra mot Närsjön och att vattenmassornas framfart var så våldsam att fönsterrutorna nere i Rörbäcksnäs skallrade.