Saldalen

 

Mellan Lill- och Stor-Närfjället ligger Saldalen, en djup och brant ravin av stort intresse. För att ta oss hit viker vi antingen söderut när vi passerar Saldalskojan >> eller så går vi från Närfjällsbyns västra del. En vandring genom Saldalen är besvärlig och ska undvikas vid fuktig väderlek samt självfallet även vintertid på grund av lavinrisken.

Träd som fallit ner i den södra tjärnen
Träd som fallit ner i den södra tjärnen

Gammal stock som fallit i södra änden av Saldalen
Gammal stock som fallit i södra änden av Saldalen

Att hitta stigen är inte det lättaste eftersom kartorna ger olika besked. På fjällkartan i A4-format är stigen dock korrekt markerad. Mitt råd är att du åker till Minkstigen och parkerar vid vändplanen.

Stigen börjar mellan nummer 10 och 12 men för att undvika att gå över tomterna går man från vändplanen bakom tomterna tills man hittar stigen som här är markerad med blå ringar runt träden.

Ett annat startalternativ är att fortsätta längre upp i Närfjällsbyn och utgå ifrån vändplanen på Järvstigen. Härifrån ser vi Saldalen en bit bort och vi slipper även en del stigning. Vandringen härifrån är flack men vi får leta oss vår väg själva. Av egen erfarenhet kan jag nämna att det är lätt att hamna för högt upp på Stor-Närfjällets sida istället för i dalbotten.

Stigen är lättgången och behaglig. Efter ett tag byter den märkning till röda ringar runt träden, varför vet jag ej. Där detta sker finns en saltsten för viltet och man kan se hur älgarna har skrubbat sig mot trädet som är alldeles rent från bark.

När stigen börjar plana ut och samtidigt gör en markant vänstersväng är vi framme vid ingången till dalen. Fortsätter vi längs stigen kommer vi upp på fjällsidan bort från dalen.

Ett långt parti av dalen är fyllt av stora block från talusbranten på främst Lill-Närfjället syd- och sydvästsluttning. På motsatta sidan är blocken oftast täckta av ett tunt gräs- eller mosslager och det är lätt att trampa snett. Högre upp växer gles tallskog.

Den södra tjärnen från norr
Den södra tjärnen från norr

Det lilla vattenfallet mellan de två tjärnarna
Det lilla vattenfallet mellan de två tjärnarna

Genom ravinen rinner ett litet vattendrag som delvis går underjordiskt. På ett par ställen kommer vattnet upp i dagen och bildar ett par vackra tjärnar. I den nedre tjärnen har ett flertal träd fallit vilket förstärker känslan av urskog. Här är vegetationen rik, framförallt kanske på örter och granskogen är frodig. Håller vi utkik så finner vi både lundarv, hässlebrodd och träjon.

Här växer också hägg på något enstaka ställe. I hela dalen är också spår av bränder vanligt förekommande.

Talusbranten möter vattnet i Saldalen
Talusbranten möter vattnet

En gammal kämpe har fallit tvärs över ravinen i sin trängsta del
En gammal kämpe har fallit tvärs över ravinen i sin trängsta del

Vi fortsätter norrut och jag rekommenderar den högra (östra) sidan som är aningen mer lättgången eftersom den västra sidan till stora delar består av blockterräng. mellan de två tjärnarna rinner vattnet vackert och det är rejält fuktigt att gå. Hela tiden ställs man inför valet att gå nere i dalen med sin bökiga terräng eller att klättra högre upp på fjällsidan, det brukar bli en kombination.

Vy från den norra tjärnen söderut. Här ser man hur trång dalen är
Vy från den norra tjärnen söderut. Här ser man hur trång dalen är

Saldalen från Norr
Saldalen från Norr

Efter de två tjärnarna blir dalen som smalast och blockterrängen går ihop helt. Bredden är maximalt 20 meter och vegetationen är fantastisk. Här och var blir det rejäla klättringar över stora block men det brukar gå bra.

I norra Saldalen blir ravinen både bredare och grundare samtidigt som granskogen glesar ur. Vid högsta punkten (Hjärtat) viker en ny ravin ner mot SV och som mynnar ner i Norra Saldalsbäcken. Följer vi denna ravin får vi en fin rundtur ner mot Närsjön. Ett annat alternativ är att fortsätta rakt norrut och ta rast i Saldalskojan som ligger någon kilometer bort.

Från fjällsidan ser man inte lika mycket av dramatiken i dalbotten.
Från fjällsidan ser man inte lika mycket av dramatiken i dalbotten.

En riktigt grov gran i Saldalen. Micke står bredvid som jämförelse.
En riktigt grov gran i Saldalen. Micke står bredvid som jämförelse.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


6 km ToR

Höjdskillnad


+ 150, - 150

Karta


Länk till karta över leden >>

Mer...

I Saldalen går vi verkligen i urskog då avverkning enligt uppgift aldrig har skett. Vintertid är Saldalen mycket lavinfarlig och ska undvikas. Polisen har satt upp en skylt på ett träd för att varna för lavinfaran.