Skogsäterstugan - Kvillkojan

 

Skogsäterstugan
Skogsäterstugan

Denna etapp av Sälenringen är ganska flack och händelsefattig, även om den går genom bitvis vacker skog. Hela sträckan går i skogslandet på sydsluttningen av Hundfjället.

Leden börjar med en stigning från Skogsäterstugan men svänger snart åt höger och planar ut. Efter cirka en kilometer börjar det gå uppför igen och leden snirklar sig fram svagt uppför. Plötsligt viker leden uppför något hundratal meter medan vi rundar en granmor (tät granskog runt en bäck eller ravin).

Så viker leden utför och vi får en lång ganska flack sträcka genom skogen. Skogen är dock högväxt och här och var passerar vi någon myr utan problem. När vi börjar tycka att '-kommer vi aldrig fram' så börjar leden gå uppför lite lätt och vi kommer in i ett intressant urskogsområde, framförallt till vänster om oss, som enligt uppgift aldrig har blivit avverkat. Mängder av grubbor (små raviner) och blockmark tillsammans med det svåra drivningsläget gjorde att skogen kunde räddas runt 1918. Läs mer här: Hundfjällets naturreservat >>

På många ställen har träden toppbrott, främst tallskogen vilket orsakades av den svåra vårvintern 1988 med ett osedvanligt stort snötryck.

Vid Hundfjällets sydöstra spets viker leden mot nordost och möter leden som kommer ner från Hundfjällets topp. Se Hundfjället >>.

Vi fortsätter dock längs Sälenringen och får en flack vandring genom skogen tills det börjar vika av åt höger och nerför. På avstånd hörs Fejmån och strax kommer vi ner i dalen. Ett ledskilje finns strax före bron över Fejmån som vi korsar. Om vi viker vänster kommer vi till Lindalen och till slut mot Tandådalen, Se Kalven Runt >>.

Kvillkojan
Kvillkojan

Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan
Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan 2000

Vi följer stigen i cirka 500 meter och viker av från leden åt vänster och går parallellt med Kvillbäcken de sista 150 metrarna förbi den raserade ursprungliga Kvillkojan fram till raststugan. Obs! Ta det försiktigt vid ingången för taket är lätt att slå i huvudet!

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


8 km

Höjdskillnad


+ 75, - 150

Karta


Länk till karta över leden >>

Övrig info

Eldpallskojorna var i bruk fram till 1970-talet då skogsindustrin mekaniserades. Det fåtal skogsarbetare som blev/är kvar fick nu bo i betydligt bekvämare baracker med värme och el. Idag är Kvillkojan tyvärr raserad.

Kvillkojan byggdes i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet och är ett intressant minne över skogsavverkningarnas tid. Under kalla vinternätter trängdes ett tiotal man här, där var och en lagade sin egen mat över den gemensamma elden som också torkade deras storvästar och raggsockor.

Nu har dock den gamla kojan blivit så förfallen att det börjar bli svårt att se att det ens har varit en koja här.